• ABOUT US

  • จุดเริ่มของยานยนต์ที่ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า มีการพัฒนาโดยคนไทยมานานกว่า 50ปีแล้ว ระยะแรกๆ ทุกคนติดขัดประเด็นเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรีที่ไม่มีลิเทียมไออ้อนให้เลือก น้ำหนักรถและระยะขับจึงกลายเป็นอุปสรรคที่ปิดกั้นการทำเชิงพาณิชย์ไปนาน แต่ปัจจุบันการพัฒนาแบตเตอรี่ได้ก้าวกระโดดไปมากจนเกิดปรากฏการณ์ Disrupt ของเรื่องการมองใหม่ กับการประยุกต์ใช้กับยานยนต์ได้จริงจัง

4/176 soi Ladplakao 66, Ladplakao Rd.,
Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

02-971-5800 #0 , 02971-5300

edit
ปรับแต่งการแสดงผล