• PERFORMANCE SPECIFICATION

 • Vera V1เป็นรถยนตฺ์ขนาด5 ที่นั่งที่ใช้พลังานไฟฟ้าเป็นระบบขับเคลื่อนมีระยะทางวิ่งได้ 180 kg ต่อการชาร์จไฟฟ้า 1 ครั้งโดยสามารถชาร์จไฟฟ้าตามบ้านพักอาศัยได้โดยใช้เวลาในการชาร์จไฟฟ้าคือ 6 ชั่งโมงต่อการชาร์จเต็มบรรจุของแบเตอรี่...รถยนต์นั่ง Vera V1มีระบบปรับอากาศภายในรถยนต์เพื่อเย็นสบายแก่ผู้โดยสารในระหว่างการเดินทาง..อีกทั้งยังพรั่งพร้อมไปด้วยอุปกรณ์บันเทิงด้วยขนาดจอ 7” ระบบสัมผัสหน้าจอ พร้อมระบบเสียง 4.1ชาแนลที่สามารถสร้างมิติของเสียงเพลงภายในรถยนต์ได้อย่างไพเพราะเพิ่มสุนทรียในการขับขี่ Vera v1 ได้ถูกออกแบบโดยโครงสร้างเหล็กเหมือนรถยนต์ทั้วไปที่สามารถรองรับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่สามารถคาดเดาได้เพื่อความปลอกภัยของผู้โดยสารภายในรถยนต์ทุกๆคน อีกทั้งยังมีระบบ Dual Airbag และ ABS Disc brack ที่สามารถช่วยผู้ขับขี่ สามารถควบคุมรถยนต์ให้ถูกต้องภายในเสี้ยววินาที่สำคัญ..ก่อนการเกิดอุบัติเหตุได้ เพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ไปอีกระดับ.

 • SAFETY WITH SUSTAINABILITY

 • Vera V1 มีระะบบความปลอดภัยในรถยนต์ที่เหมือนกับในรถยนต์ทั่วไปคือ ระบบ ABS Dise Brake (fornt wheel) โดยมีระยะหยุดรถยนต์ขณะขับเคลื่อนที่ย่านความเร็ว 50 km/h ภายใน 6 วินาที Dual Air Back ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และ ระบบหยุดรถยนต์ทันทีเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน Emergency Stop Knop อีกทั้งยังมีโครงสร้างเหล็กเหมือนรถยต์ปกติที่มีความแข็งแรง รองรับการเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันเพื่อปกป้องชีวิตของผู้โดยสารทุกๆท่านในรถยนต์)

  • Disc brake

  • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Natus voluptas temporibus nisi minus eveniet officiis ullam? Omnis, unde! Ipsam, odio voluptas cumque eveniet, doloremque neque corporis nam minima illo laudantium. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequuntur praesentium dolores illum, numquam quam. Dolore modi minus, vitae id, ullam ipsa temporibus magni ex.

 • BENEFIT

 • Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maiores obcaecati aperiam unde nisi delectus dicta aliquam, fuga, ex sequi minima cupiditate officia optio adipisci sint voluptatibus animi, possimus quaerat eum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Maiores obcaecati aperiam unde nisi consectetur adipisicing elit.

  • No CO2 and noise Emission

  • Vera v1 เป็นรถยนต์ที่ใช้พลังงานการได้มาของพลังงานที่สามารถหาทดแทนได้ตลอดเวลา

4/176 soi Ladplakao 66, Ladplakao Rd.,
Anusawari, Bangkhen, Bangkok 10220

02-971-5800 #0 , 02971-5300

edit
ปรับแต่งการแสดงผล